Publisert 21.03.2019Forslag til valglister til kommunestyrevalget 2019 legges fortløpende ut til offentlig ettersyn på servicetorget i midlertidig rådhus.

Publisert 06.03.2019

Tirsdag 5. mars ble grunnsteinen til det nye rådhuset lagt ned.

Publisert 15.02.2019

Det foreløpige regnskapet for Sola kommune viser et netto driftsresultat på 52,7 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,7 prosent av brutto driftsinntekter. 

Publisert 13.02.2019

Kultur er viktig og bør prioriteres, mener de fleste som har deltatt i den nyeste  kulturundersøkelsen på Nord-Jæren.

 

Publisert 15.01.2019
Skilter på turveg Hafrsjord, anleggsområde

Arbeidet med å ferdigstille turvegen mellom Sørnesvågen og Joa starter i dag. I anleggsperioden vil deler av turvegen være stengt for ferdsel.

Publisert 04.01.2019

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredningen og behandlingen.

Publisert 02.01.2019

Ordføreren delte ut hedersgaver og stipender, i tillegg til kulturprisen og byggeskikksprisen.

Publisert 01.01.2019

Ordfører Ole Ueland fremførte talen i Sola kulturhus 1. januar 2019. 

Publisert 21.12.2018

Kolumbus har lyttet til ungdom som bor i området, og rute 58 skal fra nyttår kjøre via Hålandsmarka. 

Publisert 18.12.2018
Gruppefotografi av representanter fra kommunen og representanter fra leverandøren av medisindispensere.

Denne uken signerer nesten hele Rogaland kontrakter med leverandører av elektroniske medisindispensere. På nyåret rulles teknologien ut hos innbyggerne.