Publisert 07.10.2020

I 2019 ble det bestemt at Sola kommune skal få sin første klima- og miljøplan. Den er vi i gang med nå. Har du gode ideer til hva den skal inneholde? Da vil vi høre fra deg!  

 

Publisert 11.12.2020

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere dem ved funn av sjuke eller døde fugler.  

Publisert 05.10.2020

Sola kommune har opprettet et fredningsområde for hummer på Fladholmen. Fredningsområdet trådde i kraft 1. oktober.

 

Publisert 25.10.2019

Vi har samlet dine kommunale fakturaer, søknader, eiendoms- og helseopplysninger på ett sted.

  

Publisert 13.04.2021
flyfoto av strand med surfere

Nå kan du komme med innspill til Sola kommunes nye klima- og miljøplan.

 

Publisert 16.12.2020

Tømmekalenderen viser når vi henter avfall på din adresse og hva som hentes på hvilken dag.

Publisert 16.12.2020

Fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren er nå enige om fordelingen av 29,2 milliarder kroner til veier og gang-, sykkel- og kollektivtiltak de neste ti årene. 

Publisert 31.10.2017

Nå kan du booke tid for vielse i Sola kommune i 2018.