Startpakke for privat reguleringsplan

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. En reguleringsplan er et juridisk dokument, og det stilles derfor krav til presentasjon og innhold.

Slik går du fram